Contents - Index


EfternavnPersonnavne skrives i den normale rækkefølge, fornavn(e), mellemnavn(e), efternavn. BK finder automatisk en persons sidste navn, når der skal dannes alfabetiske lister. Visse navnetillæg som Jr og Sr vil blive ignoreret. Hvis et andet efterstillet navnetillæg bliver behandlet, som om det var efternavnet, kan du sætte et punktum efter tillægget. Dette navnetillæg vil da blive ignoreret i forbindelse med alfabetiske lister.

BK vil også forsøge, at placere visse todelte efternavne korrekt i den alfabetiske rækkefølge. F.eks. van Eyk under V. Hvis dette ikke virker som ønsket, kan du i Redigering under Navne, Sorteringsnavn angive det navn, der skal afgøre pladsen i en alfabetisk sortering.
Hvis du ønsker at linke en kilde til navnet, er dette mulig. Denne kan være en kilde, som knyttes til selve navnet. Muligheder for kildetilknytning til navnet findes også under fanebladene for personen. Ved tryk på F6 får du mulighed for, at linke kilden til navnet. Dette foregår på samme måde, som for andre kilder.

Enkelte forkortelser (prefix og suffix), f.eks. Jr., Sr, vil blive "overset" af programmet, når der søges på en persons efternavn. Hvis du indtaster en forkortelse efter navnet, vil programmet tro, at forkortelsen er efternavnet (det sidste navn der indtastes). Du kan sætte et mellemrumstegn ( ) efter forkortelsen og BK vil overse dette og søge på selve efternavnet.

Programmet vil også forsøge, at placere dobbelte efternavne i rigtig rækkefølge.

Hvis du har et efternavn, som ikke kommer rigtigt frem i alfabetisk rækkefølge, klik på fanebladet Navn under Rediger, og læg det rigtige efternavn i feltet for efternavn. 
Hvis du f.eks. har skrevet et navn som John Steed of Kent, vil programmet alfabetisk bruge navnet Kent. Men hvis du Skriver Steed i feltet for efternavn og Steed i feltet for Sorter på navn, vil navnet blive sorteret efter navnet Steed.

Programmet søger automatisk efter dobbeltnavn, som starter med Van eller Vander. Et navn som Jack Van Ek skulle blive alfabetiseret efter bogstavet V. Men hvis en persons mellemnavn er Van, vil programmet antage, at det er et dobbeltnavn som sidste navn. Så hvis navnet er Johan van Brown og det sidste navn er Brown, lægges Brown ind i feltet for efternavn og i feltet for sortering. 

I USA er navnet som James Van Stensel sorteret under V. I andre lande som f.eks. Holland, vil navnet blive sorteret efter S. Programmet er sat op til at håndtere Van Stensel som efternavn, og også at sorterer efter den første del af efternavnet (Van). Men hvis du ønsker, at efternavnet skal sorteres under S og ikke V, skal du sætte dette op for denne person under fanebladet Navn.

Om brug af dobbelt fornavn, se indtastningstips.
Du kan også anvende forskellige navnevarianter med tilhørende kilder, se indtastningstips.
Se også mulighed for at ændre rækkefølgen af fornavn/efternavn.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7