Contents - Index


Indstillinger for sammenligning


Indstilling
Det anbefales at der startes med at vælges Indstilling. Her vælges på fanebladene, hvilke begivenhedstyper der skal foretages sammenligning i og hvor præcis sammenligningen skal foretages, f.eks. om sammenligning også skal omfatte store og små bogstaver.
Efter indstilling er gennemført, trykkes på Gem og luk. Den valgte indstilling gemmes til næste gang denne rutine anvendes.

Indstillinger for matchende personer Indstillinger for hvad der skal ignores Indstillinger for hvad der ikke skal medtages i sammenligningen 
© Den danske hjælpefil til BK ver. 7