Contents - Index


Selvvalgt formulering for familiebegivenhederne


Nederst, i opsætning for hvilken formulering der ønskes i rapporterne, vælges Selvvalgt formulering.
Her anvendes så den formueringsopsætning er der valgt for de enkelte familiebegivenhedstyper.

Der kan sættes egne valgformulering for:
Gift  Indgået ægteskab og typen ikke kendes
Borgerlig viet  Viet andet sted end i kirken (f.eks. rådhus)
Kirkelig viet  Viet i kirken
Forlovet/trolovet  Når en sådan er oplyst
Papirløst ægteskab Bor sammen reelt men ikke gift
Ugift  Et parforhold hvori der er et barn/børn
Skilt Ægteskabet opløst

Se også Data om ægteskab

Der kan derved komme egen sætningsopbygning for disse begivenheder.
Hvert af disse har tre hovedkategorier. 

Det første afsnit er, hvis begivenheden har en normal fuld dato. Det andet er, hvis der et år alene. Den tredje del er, hvis der ingen dato er for denne begivenhed. 

Det vil også udskrive anderledes, hvis ægtefælle navnet allerede er udskrevet tidligere for med en anden begivenhed. (Se nederst i hver af de tre sektioner).

Første gang det udskrives en familiebegivenhed, vil det vise ægtefælle navn, men andre gange vil det ikke. 

Der kan vælge en indstilling i hver af de tre sektioner for hvert arrangement, og også du kan angive, hvordan at udskrive begivenhed, hvis ægtefællen navn som allerede er trykt. 

Så hvis parret har disse to begivenheder 
Forlovet 1976 
Gift 1977 
Vil udskrive navn for første begivenhed således:
Han var forlovet med Mette Jørgensen i 1976, de blev gift i 1977.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7