© www.brotherskeeper.dk

 

Sammenlign indholdet mellem to databaser

 

ADVARSEL

Før denne rutine anvendes, anbefales det at der startes

med at oprette en ny sikkerhedskopi

og at sikkerhedskopien kan anvendes

 

Denne rutine vil vise din hoveddatabase (primær) i venstre side og den database du vil sammenligne med i højre side.

Der kan altså ikke sammenlignes med personer i samme database.

 

 

OBS!

Det kan stærkt anbefales, at der er oprettet en god sikkerhedskopi, af begge databaser, før denne proces startes.

Gennemførte handlinger i form af sletning i den primær database kan ikke fortrydes.

Det anbefales også, at der undervejs i arbejdet, holdes en pause, hvor der igen oprettes sikkerhedskopi, hvorefter sammenligningen kan fortsættes.

Undervejs kan det også anbefales at der gennemføres en kontrol af databasen.

 

Denne funktion startes med at der vælges hvilke to databaser der skal foretages en sammenligning mellem.

I venstre side er det hoveddatabase (aktiv database), og til højre side vælges den database der skal sammenlignes med.

"Hoveddatabasen" er den database som er aktiv og som fremgår nederst i hovedmenuen.

 

Efter valg af hvilken database der skal foretages sammenligning med, trykkes på OK og der kommer dette arbejdsvindue frem.

 

 

 

Indstilling

Det anbefales at der startes med at vælges Indstilling.

Her vælges på de fire faneblade, hvilke begivenhedstyper der skal foretages sammenligning i og hvor præcis sammenligningen skal foretages, f.eks. om sammenligning også skal omfatte store og små bogstaver.

Efter indstilling er gennemført, trykkes på Gem og luk.

Den valgte indstilling gemmes til næste gang denne rutine anvendes.

 

Denne rutine starter med at vise to personer side om side - vælg om der skal findes den første person i venstre eller højre side der matcher i den anden side, eller om der skal startes med person nummer 1 i databasen.

 

Nederst vises med RØDT hvor der er oplysninger som er forskellige. Er der manglende oplysninger, f.eks. en begivenhed, vises dette med BLÅT. Er det forskel som er på et eller flere af fanebladene, må du skifte til det eller de faneblade, for at se hvilke oplysninger det handler om. De enkelte faneblade er nævnt nederst i det gule felt.

Der angives yderst til venstre, hvor mange forskelle der fundet. Gennemgå de fundet forskelle, og der efter til næste person hvor der er fundet forskel mellem.

 

Er der oplysninger, som kun findes i databasen til højre, kan disse kopieret til databasen i venstre side. Dette gøres ved at oplysningen markeres, hvorefter der trykke på knappen <-- Kopier valgte begivenhed

 

I arbejdet med at gennemgå de forskelle der måtte være, vil BK huske de sidste 100 rettelser/tilføjelser der er gennemført. Listen over disse 100 handlinger gemmes i filen LAST100BK.TXT, filen er placeres i samme bibliotek som din database i venstre side er placeret i.

 

Sammenligningsrutinen er sat op til to skærmstørrelser, standard er 1024*768, men anvendes et større vindue, vil de enkelte felter blive større, hvilket kan være en fordel.

 

Sammenlign steder

Denne rutine omfatter også en sammenligning af steder, denne findes i menuen under Sammenlign/sammenlæg - nederst.

Se Sammenlign steder

 

Anbefaling

Det anbefales også, at der undervejs i arbejdet, holdes en pause, hvor der igen oprettes sikkerhedskopi, hvorefter sammenligningen kan fortsættes.

 

I lighed med arbejdet på redigeringsskærmen, kan der vælges tilføjelse af begivenheder manuelt, og hvor der manuelt skrives oplysninger i dato og stedfeltet. Samme gælder for de enkelte faneblade. Dette kan dog kun foretages i databasen i venstre side.

Oplysninger der tilføjes eller slettes sker KUN i den database der er primær databasen (venstre side).

 

Sammenligningsrutinen opretter en fil med de seneste 100 ændringer der er foretaget. Filen hedder LAST100BK.TXT og denne fil placeres i samme bibliotek hvor hoveddatabasen er placeret.

 

Ønskes der igen en sammenligning mellem de to samme databaser, startes der med at vise de to personer, som der sidste gang blev vist ved afslutning af denne rutine.

 

Rutinen undersøger ikke forskel på placering af linkede filer (billede og medie filer).