Contents - Index - Previous - Next


Standard version 5.5


INDLEDNING
Dette er et forsøg på at oversætte de ofte anvendte GEDCOM koder, herunder brugen af disse koder.
I de fleste slægtsforskningsprogrammer vil forklaringen i skærmbillederne være nok, da det ofte kun er det reelle navn der bliver vist, som f.eks. født, døbt, gift, død og begravet. De fleste af disse begivenhedsbegreber er direkte forståelige, mens andre kan være noget mere vanskelige. Listen af koderne, vil for en del af dem være interne koder og ses kun i forbindelse med eksport til en GEDCOM fil. Disse interne koder kan være rare at have, hvis der er behov for at kikke nærmere på indholdet i en GEDCOM fil.

ABBR {ABBREVIATION}:
(forklaring) FORKORTELSE AF KILDEN = Titel- eller navneforkortelse

ADDR {ADDRESS}:
(forklaring) ADRESSE = Geografisk placering i forhold til eksempelvis et vejnavn for en bolig, virksomhed, forretning m.f.

ADR1 {ADDRESS1}:
(forklaring) ADRESSE1 = første linje i adressefeltet  typisk vejnavn

ADR2 {ADDRESS2}:
(forklaring) ASDRESSE2 = Anden adresseline  typisk den lokale by 

ADOP {ADOPTION}:
(forklaring) ADOPTERET = Officiel tilkendt, eventuelt ved dom, forældremyndighed overfor et ikke biologisk barn.

AFN {AFN}:
(forklaring) AFN nummer = Et unikt og permanent nummer for en person gemt i en Ancentral fil (ane-fil).

AGE {AGE}:
(forklaring) ALDER = Tidsperioden fra fødsel til en bestemt begivenhed, eller som er oplyst i et kildedokument.

AGNC {AGENCY}:
(forklaring) AGENTUR = Virksomhed eller person der på vegne af andre har autoritet eller ansvar til administrere eller lede.

ALIA {ALIAS}:
(forklaring) ALIAS = Et navn der er sat i stedet for det oprindelige eller fastlagte navne.

ANCE {ANCESTORS}:
(forklaring) ANER = En persons forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.

ANCI {ANCES_INTEREST}:
(forklaring) ANE_INTERESSE = Indikere en ane med særlig interesse for yderlig forskning.

ANUL {ANNULMENT}:
(forklaring) ANNULLERET = Anvendt når et ægteskab bliver erklæret "ikke retsgyldigt". 

ASSO {ASSOCIATES}:
(forklaring) ASSO = En indikator når venner, slægtninge eller bekendte er linket til en person.

AUTH {AUTHOR}:
(forklaring) FORFATTER = Navnet på skribenten til en tekst.

BAPL {BAPTISM-LDS}:
(forklaring) VOKSENDÅB = En dåbshandling som foretages i en alder af 8 år eller ældre i LDS-kirken (Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormonerne).  (Se også BAPM)

BAPM {BAPTISM}:
(forklaring) BAPM = DÅB, vil af mange også opfattes som en dåb foretaget overfor voksne mennesker, (voksendåb), men dette har egen definition se CHRA. (Se også BAPL, CHR og CHRA)

BARM {BAR_MITZVAH}:
(forklaring) BAR_MITZVAH = Ceremoni i den jødiske tro for drenge der fylder 13 år.

BASM {BAS_MITZVAH}:
(forklaring) BAT MITZVAH = Ceremoni i jødiske tro for piger der fylder 13 år.

BIRT {BIRTH}: 
(forklaring) FØDT = Livets start, lig med fødselsdag.

BLES {BLESSING}:
(forklaring) VELSIGNET = En religiøs handling hvori der gives himmelsk beskyttelse, anvendes bl.a. i visse trossamfund i forbindelse med navngivning.

BLOB {BINARY_OBJECT}:
(forklaring) BINÆRT OBJEKT = Et linket multimedieobjekt, eksempelvis foto, lyd eller video.

BURI {BURIAL}:
(forklaring) BEGRAVET = Denne vil også kunne omfatte "urnenedsættelse" Se også _INTE

BUYR {BUYER}:
(forklaring) KØBER = En person som har betalt for en vare fra en anden.

CALN {CALL_NUMBER}:
(forklaring) ARKIVNUMMER = Et nummer hvormed en genstand kan identificeres, f.eks. en genstande i en samling.

CAST {CASTE}:
(forklaring) KASTE = Inddeling af befolkningen i social, religiøs eller erhvervs rangorden eller rangklasser.

CAUS {CAUSE}:
(forklaring) DØDSÅRSAG = Beskrivelse af årsagen til et dødsfald.

CEME {CEMETERY}: (kom i 5.2, forsvandt i 5.4)
(forklaring) KIRKEGÅRD = Navnet på et indviet jordareal med enkelte gravsteder.

CENS {CENSUS}:
(forklaring) FOLKETÆLLING = Periodisk tælling af befolkningen og/eller protokolføring i et bestemt geografisk område f.eks. i et sogn eller en kommune.

CHAN {CHANGE}:
(forklaring) ÆNDRING = En rettelse eller modifikation, ofte anvendt i offentlige dokumenter, f.eks. kirkebøger.

CHAR {CHARACTER}:
(forklaring) TEGNSÆT = En kode for i hvilken form teksten er skrevet i, anvendes så computerne kan vise/udskrive de rigtige bogstaver på skærmen eller på printeren.

CHIL {CHILD}:
(forklaring) BARN = Biologisk/ikke biologisk efterkommer, modsat en ane.

CHR {CHRISTENING}:
(forklaring) DØBT = Vil af mange opfattes som "barnedåb" begrebet inkluderer også navngivelse.
KOMMENTAR: Hjemmedåben er der som sådan i denne sammenhæng ikke noget der hedder, hjemmedåb er blot en beskrivelse om hvor dåben er foretaget.

CHRA {ADULT_CHRISTENING}:
(forklaring) VOKSENDÅB = En religiøs handling ved dåb af voksne personer (over 18 år).
KOMMENTAR: Kan anvendes for personer der konverterer til anden trosretning.

CITY {CITY}:
(forklaring) BY = En gruppering af boliger, håndværk og industri. Så som landsby, by, købstad og hovedstad.

CNTC {CONTACT_PERSON}: (kom i 5.2, forsvandt i 5.4)
(forklaring) KONTAKTPERSON = Navnet på en person som der er rettet forbindelse til, f.eks. i slægtsgren, virksomhed, arkiv eller i en offentlig institution.

CONF {CONFIRMATION}:
(forklaring) KONFIRMERET = Religiøs handling hvor dåben bekræftes, f.eks. i den protestantiske kirke.

CONL {CONFIRMATION_L}:
(forklaring) KONFIRMERET_LDS = Religiøs handling i LDS_kirken hvor dåben bekræftes og opnår medlemskab.

COPR {COPYRIGHT}:
(forklaring) COPR = Copyright, begrebet skal sikre ophavretigheden mod kopiring eller distribution, dette være sig i form af gengivelse af tekst, foto eller lyd.

CORP {CORPORATE}:
(forklaring) FIRMA = Navn på en virksomhed, selskab, bedrift m.fl.

CREM {CREMATION}:
(forklaring) KREMERING = Ligbrænding

CPLR {COMPILER}: (kom i 5.2, forsvandt i 5.4)
(forklaring) CPLR = Navn på den person der har sammensat en tekst, foto m.m. (Typisk den der har ophavretten).

CTRY {COUNTRY}:
(forklaring) LAND = Under dette begreb placeres landenavnet/kode nr. se også
Forkortelser over verdens postkoder eller Forkortelser over administrative enheder.

DATA {DATA}:
(forklaring) DATA = Information der automatisk gemmes.

DATE {DATE}:
(forklaring) DATO = Tidspunkt angivet i kalenderformat.

DEAT {DEATH}:
(forklaring) DØD = Begreb for når livet er slut

DEFN {DEFINITION}: (Kom i 5.2, forsvant i 5.5) 
(forklaring) DEFINATION = Beskrivelsen.

DESC {DESCENDANTS}:
(forklaring) EFTERKOMMERE = række af børn, børnebørn, oldebørn osv.

DESI {DESCENDANT_INT}:
(forklaring) EFTERKOMMER INT = Et ægtepars børn, børnebørn, oldebørn osv. der har en vis interesse for videre forskning.

DEST {DESTINATION}:
(forklaring) DESTINATION = Sted eller adresse hvortil data sendes/leveres.

DIV {DIVORCE}:
(forklaring) SKILSMISSE = Afslutning af ægteskabet (skilt).

DIVF {DIVORCE_FILED}:
(forklaring) SKILSMISSEBEGÆRRING = Ansøgning om ophævelse af ægteskabet.

DSCR {PHY_DESCRIPTION}:
(forklaring) FYSISK BESKRIVELSE = Beskrivelse af personer, steder eller genstande.

EDTR {EDITOR}:
(forklaring) FORFATTER = Navnet på en tekstskribent.

EDUC {EDUCATION}:
(forklaring) UDDANNELSE = Tilegnet viden gennem praktisk eller teoretisk studie.

EMIG {EMIGRATION}:=
(forklaring) EMIGRERET = Udvandring til et andet land af permanent art.

ENDL {ENDOWMENT}:
(forklaring) GAVE LDS = En religiøs begivenhed hvor der gives en personlig gave til menigheden.

ENGA {ENGAGEMENT}:
(forklaring) FORLOVET = Offentliggørelse om at der er planlagt ægteskab mellem to personer.

EVEN {EVENT}:
(forklaring) HÆNDELSE = En begivenhed som som er relateret til en eller flere personer eller en organisation.

FAM {FAMILY}: (Intern kode) 
(forklaring) FAMILIE = En gruppe af personer der er biologisk nært beslægtet (far, mor, børn og børnebørn).
KOMMENTAR: Almindeligvis medregnes i familien også: Svigerforældrene, svigerbørn, onkler og tanter samt deres børn.

FAMC {FAMILY_CHILD}: (Intern kode)
(forklaring) FAMC = Person som identificeres som et barn i forhold til forældrene.

FAMF {FAMILY_FILE}: (Intern kode)

FAMS {FAMILY_SPOUSE}: (Intern kode)
(forklaring) FAMS = Person i familien som identificeres som ægtefælle.

FATH {FATHER}: (5.2 ikke i 5.5)
(forklaring) FATH = Identificere den mandlige part i ægteskabet.

FILE {FILE}: (Intern kode)

FILM {FILM_NUMBER}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) FILM = Unikt nummer der anvendes til at identificere en filmrulle.

FORM {FORMAT}: (Intern kode)
(forklaring) FORM = Angivelse om hvorledes indholdet kan/skal konverteres

GEDC {GEDCOM}: (Intern kode)
(forklaring) GEDC = GEDCOM filens information om hvorledes filens data skal overføres.

GIVN {GIVEN_NAME}
(forklaring) FORNAVN = En persons dåbsnavn(e) som ikke er efternavnet/slægtsnavnet.

GODP {GODPARENT} (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) FADDERE = Vidner i forbindelse med dåbshandlingen (gudmor/far)

GRAD {GRADUATION}:
(forklaring) EKSAMINERET = Prøve efter endt uddannelse hvormed der opnås diplom eller eksamensbevis.

HDOH {HEAD_HOUSEHOLD}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) HDOH = Familieoverhovedet - i folketællinger typisk faderen.

HEAD {HEADER}: (Intern kode) 
(forklaring) HEAD = Overordnet og identificerende information i starten af GEDCOM-filen.

HEIR {HEIR}: (5.2, ikke i 5.5) 
(forklaring) ARVING = Den eller de personer som overtager dødsboets værdier..

HFAT {HUSB_FATHER}: (5.2, ikke i 5.5) 
(forklaring) ÆGTEMANDENS FAR = Faderen til ægtemanden i ægteskabet.

HMOT {HUSB_MOTHER}: (5.2, ikke i 5.5) 
(forklaring) ÆGTEMANDENS FAR = Moderen til ægtemanden i ægteskabet.
 
HUSB {HUSBAND}:
(forklaring) ÆGTEMAND = Person af hankøn i ægteskabet.

IDNO {IDENT_NUMBER}:
(forklaring) PERSONNUMMER = Det officielle identifikationsnummer for personen.

IMMI {IMMIGRATION}:
(forklaring) IMMIGRERET = Tidspunkt for indvandring til et andet land med hensigt for fast ophold/bopæl. 

INDI {INDIVIDUAL}: (Intern kode) 
(forklaring) INDI = Identifikation af en person. 

INFL {TEMPLEREADY}: (Intern kode)
 
INFT {INFORMANT}:
(forklaring) MEDDELER = En person som har indleveret information.

INTV {INTERVIEWER}:
(forklaring) INTV = En person der udspørger vidne for at få yderlig information.

LANG {LANGUAGE}: Intern kode 
(forklaring) SPROG = Hvilken form det skrevet/talte udtrykkes, eksempelvis dansk, norsk eller tysk.

LEGA {LEGATEE}:
(forklaring) LEGAT = En person som modtager eksempelvis penge for at kunne gennemfører et projekt.

MARB {MARRIAGE_BANN}:
(forklaring) LYSNING = Bekendtgørelse af der indgås ægteskab mellem to personer.

MARC {MARR_CONTRACT}:
(forklaring) ÆGTESKABSKONTRAKT = En gensidig aftale i forbindelse med ægteskabet som beskriver særlige forhold i eller ved skilsmisse.

MARL {MARR_LICENSE}:
(forklaring) KONGEBREV = Offentlig tilladelse til indgåelse af ægteskab.

MARR {MARRIAGE}:
(forklaring) GIFT = Fællesbetegnelse for indgået ægteskab når ingen specielle varianter kendes.

MARS {MARR_SETTLEMENT}:
(forklaring) ÆGTEPAGT = Aftale/kontrakt om særlige forhold i ægteskabet.

MEDI {MEDIA}:
(forklaring) MEDIE = Information om hvilken form et linket objekt har. F.eks. WAV (lyd) AVI (video).

MOTH {MOTHER}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) MOR = Identifikation på den kvindelige partner i forhold til barnet i familie.

NAME {NAME}:
(forklaring) NAVN = Et eller flere ord der er kendetegnet for personen eller firmaet.

NAMR {NAME_RELIGIOUS }: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) RELIGIØST NAVN = Tildelt navn i religiøst sammenhæng - et andet end det døbte navn.

NATI {NATIONALITY}:
(forklaring) NATIONALITET = En persons oprindelsesland hvori der er statsborgerskab.

NATU {NATURALIZATION}:
(forklaring) STATSBORGERSKAB = Tidspunkt hvor der tilkendt nyt statsborgerskab. 

NCHI {CHILDREN_COUNT}:
(forklaring) ANTAL BØRN = Antallet af kendte/erkendte efterkommere. Antallet kan være forskellig, alt efter om der opgøres i samlivet mellem to personer (FAM_RECORD) eller for den enkelte person (INDI_RECORD). 

NICK {NICKNAME}:
(forklaring) ØGENAVN/KÆLENAVN = Andet navn end det autoriserede som er anvendt om en person.

NMR {MARRIAGE_COUNT}:
(forklaring) ANTAL VIELSER = Opgørelse over hvor mange gange en person har været gift.

NOTE {NOTE}:
(forklaring) NOTE = Bemærkning for en bedre forståelse af den enkelte begivenhed eller person.

NPFX {NAME_PREFIX}:
(forklaring) PREFIX FORNAVN = Ord der står foran selve navnet, f.eks. kong, baron, doktor, general m.f.

NSFX {NAME_SUFFIX}:
(forklaring) SUFFIX FAMILIENAVN = Ord der står efter efternavnet der angiver personens familiestatus f.eks. Jr. Sr.

OBJE {OBJECT}:
(forklaring) OBJEKT = Betegnelse for hvilket multimedie (lyd, foto eller film) der er linket til personen/familien.
 
OCCU {OCCUPATION}:
(forklaring) Stilling = Betegnelse for hvilket profession personen har.  

ORDI {ORDINANCE}:
(forklaring) ORDINATION = 

ORDN {ORDINATION}:
(forklaring) ORDINATION =  Præstens indsættelse i et kirkeligt embede

OWNR {OWNER}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) Ejer = Navnet på personen som ejendomsretten over ejendom eller andet.

PAGE {PAGE}:
(forklaring) SIDE- /FOLIO- /RULLENUMMER = Henvisning til hvor en given kilde findes.

PERI {PERIOD}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) PERIODE = Afgrænset tidsrum.
 
PHON {PHONE}:
(forklaring) TELEFON NR.  = Et tal der tastes på telefonen for at opnå forbindelse til andet telefonabonnent.

PHOTO {PHOTO}:
(forklaring) FOTO = En billede gengivelse af en person eller genstand der ikke er fortolket kunstnerisk (malet/tegnet).

PLAC {PLACE}:
(forklaring) STED = En geografisk betegnelse hvor en hændelse er foregået

POST {POSTAL_CODE}:
(forklaring) POSTNUMMER = Postvæsnets geografiske inddeling af landet.

PROB {PROBATE}:
(forklaring) SKIFTE = Juridisk handling i forbindelse arv af et dødsbo.

PROP {PROPERTY}:
(forklaring) EJENDOM = Erhvervelse med juridisk bindende skøde i forhold bygninger eller/og jord.

PUBL {PUBLICATION}:
(forklaring) PUBLIKATION = Henvisning til trykt materiale i hæfte, blad eller bogform (ofte udgivet på forlag).

PUBR {PUBLISHER}:
(forklaring) UDGIVER = Navnet på forlaget som har udgivet publikationen.

PWIF {PREV_WIFE}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) EKS-HUSTRU = Anvendt ved  begivenheder hvor en tidligere hustru er tilstede.

QUAY {QUALITY_OF_DATA}:
(forklaring) KILDEKVALITET = Opgørelse over hvor troværdig en kilde er. Værdierne sættes til 0,1,2,3 - 0 er lavest.

REFN {REFERENCE}:
(forklaring) REF. NUMMER = Tal der beskriver tilhørsforholdet til noget andet.

RELI {RELIGION}:
(forklaring) RELIGION = En trosretning som personen er tilknyttet.

REPO {REPOSITORY}:
(forklaring) OPBEVARINGSSTED = Arkiv, bibliotek eller anden form hvor placering til opbevaring af historiskmateriale.

RESI {RESIDENCE}:
(forklaring) BOPÆL/OPHOLDSSTED = Geografisk placering for en person/familie i en tidsperiode.

RESN {RESTRICTION}:
(forklaring) RESN {RESTRIKTION}:= A processing indicator signifying access to information has been denied or otherwise restricted.

RETI {RETIREMENT}:
(forklaring) PENSIONERET = Et skæringstidspunkt hvor en person indleder sit otium.

SEX {SEX}:
(forklaring) KØN = Betegnelse for om personen er en (M) mand eller (F) kvinde.

SOUR {SOURCE}:
(forklaring) KILDE = Hvorfra en given information kommer fra

SPFX {SURN_PREFIX}:
(forklaring) PREFIKS FAMILIENAVN = Ord der sættes foran efternavnet f.eks. von, de, de la, van, av m.fl.

SPOU {SPOUSE}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) ÆGTEFÆLLE = Ægtemand eller hustru til en person.

SSN {SOC_SEC_NUMBER}:
(forklaring) SSN = Svare til det danske CPR-Nr.

STAE {STATE}:
(forklaring) AMT/KOMMUNE/SOGN = En administrativ opdeling af staten.

STAT {STATUS}:
(forklaring) STATUS = Tilstand for en udvikling

STIL {STILLBORN}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) DØDFØDT = dødfødt barn.

SURN {SURNAME}:
(forklaring) EFTERNAVN = Slægtsnavn som ofte bruges som det sidste ord i personens fulde navn.

TEXT {TEXT}:
(forklaring) TEKST = Afskrift fra andre originale dokumenter.

TIME {TIME}:
(forklaring) TID = Angivelse af tiden i 24-timers format - der medtages timer, minutter og sekunder, f.eks. 17:45:30,5

TITL {TITLE}:
(forklaring) TITEL = Betegnelse for en persons sociale status, ofte medført så som prins, greve, baron, komtesse mm.

TRLR {TRAILER}: (Intern kode)
(forklaring) TRLR = Koden 0 TRLR angiver slutningen på GEDCOM-fil (skal altid være med i en GEDCOM-fil). 
 
TXPY {TAXPAYER}: (5.2, ikke i 5.5)
(forklaring) SKATTEYDER = En person som bidrager til samfundet med en betaling i forhold til sin indkomst.

VERS {VERSION}:
(forklaring) VERSION = Angiver hvilken udgave produktet er i nummerrækken af udsendelser/udgivelser.

WIFE {WIFE}: 
(forklaring) HUSTRU = Kvinden i ægteskabet.

WILL {WILL}:
(forklaring) TESTAMENTET UNDERSKREVET = 

WITN {WITNESS}: 
(forklaring) Vidne/fadder = En person som var til  stede ved begivenheden - f.eks. ved en dåb.
 
XLTR {TRANSLATOR}: 
(forklaring) OVERSÆTTER = Navnet på den som har oversat en tekst fra et sprog til et andet.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7