Contents - Index - Previous - Next


Stat fejl


Fejlmeddelelser - STAT code 
Det er en foreløbig oversigt - så der tages forbehold

(0)  Success
Denne handling blev gennemført korrekt.
(1)  Invalid Operation  
Denne handling blev ikke gennemført korrekt og der findes ikke en underkode (0-40) med yderlig forklaring.
(2)  I/O Error
Dette er en af de mere frygtede af alle fejlmeddelelserne. Enten er det ikke en Brother's Keeper database fil, arbejdshukommelsesfejl (RAM-fejl) eller database filen kan være beskadiget. Dette kan skyldes at det medie som du ønsker at læse fra er defekt, f.eks. diskette eller cd-rom skrive. Hvis det er en beskadiget database fil det handler om, kan der forsøges at anvende Undersøg database eller genetablere filen fra en sikkerhedskopi
(3)  File Not Open
Database filen skal være åbn før du arbejder med filen. Denne fejl kan også forekomme hvis filen er indlæst forkert i arbejdshukommelsen.
(4)  Key Value Not Found
Den anvendte genvejstast kan ikke anvendes eller findes ikke.  
(5)  Duplicate Key Value
Du forsøger at oprette en genvejstast som der findes i forvejen. Find en anden taste-kombination eller slet den du har i forvejen
(6)   Invalid Key Number
Den taste-kombination du forsøger at anvende findes ikke. Hvis du vil benytte denne, skal den først oprettes.
(7)  Different Key Number
Den Taste-kombination du forsøger at anvende er ændret. Benyt samme taste-kombination vis du vil se næste, se foregående eller slette. Hvis du vil ændre taste-kombinationen, vælg den ønskede og indlæs denne til fremtidig brug.  
(8)  Invalid Positioning
Denne fejl kan forekomme når du forsøger at opdatere, slette eller du ikke har placeret markøren i det rigtige felt. Du må flytte markøren inden forsøget gentages.
(9)  End of File
Denne fejl kan forekomme, når du forsøger at genoprette eller fortryde en handling og dette ikke er muligt. 
(10)  Modifiable Key Value Error
Du har forsøgt at opdatere et område, hvor det ikke er muligt. 
(11)  Invalid Filename
Der er ikke angivet noget filnavn.
(12)  File not Found
Programmet kan ikke finde den ønskede fil. Enten er filnavnet forkert eller findes filen ikke i den angivet bibliotek.
(13)  Extended File Error 
Programmet kan ikke finde den efterfølgende fil. Hvis filen er på et netværksdrev, skal du have adgang til dette drev. Alle efterfølgende filer skal være placeret i samme bibliotek  nogen gange i samme bibliotek som de er blevet oprettet i. 
(14)  Pre-Image Open Error
Skabelon-filen kan ikke oprettes eller åbnes.
(15)  Pre-Image I/O Error 
En I/O fejl er opstået trods at der kan skrives til skabelon-filen. Sandsynligvis/muligvis er der ikke mere plads på disken eller at skabelon-filen er blevet beskadiget, hvis dette er tilfældet skal skabelon-filen genetableres fra originalen. 
(16)  Expansion Error
Der er muligvis opstået en fejl på harddisken eller programmet kan ikke komme i kontakt med harddisken.
(17)  Close Error
Der er muligvis opstået en fejl på harddisken eller programmet kan ikke komme i kontakt med harddisken
(18)  Disk Full
Der er ikke mere plads på din harddisk/diskette og kan derfor ikke gemme den ønskede fil.
(19)  Unrecoverable Error
En nødvendig genopretning af databasen er nødvendig. Forsøg med Undersøg database eller indlæs nyeste sikkerhedskopi.
(20)  Record Manager Inactive
Denne fejl kan være forårsaget imens anvendelse af BREQUEST delen til at "støtte" programmet (en del af DLL system filerne). Genstart programmet, hvis fejlen forsætter skal programmet geninstalleres.
(21)  Key Buffer Too Short
Der er ikke tilstrækkelig hukommelsesplads til at kunne anvende tastekombinationerne.  
(22)  Data Buffer Length     
Der er ikke tilstrækkelig hukommelsesplads til at arbejde med dine data. 
(23)  Position Block Length 
Størrelsen af hukommelsen er ikke sat til minimum 128. (Windows 3.#)
(24)  Page Size Error
Denne fejl forekommer, hvis der ikke er afsat tilstrækkelig hukommelse. Den ledige arbejdshukommelse skal være delelig med 512 og større end 4096 ellers kan fejlen forekomme. Denne fejl 
(25)  Create I/O Error  
Programmet kan ikke danne filen. Harddisken kan være fyldt eller at filen i forvejen er åben. Der kan være en virus/fejl i Netware 386 eller at det skyldes når du forsøger at opretter en fil og angiver at du vil overskrive filen hvis den eksisterer og at filen så ikke eksisterer.
(26)  Number of Keys 
Der kan kun anvendes lovlige bogstaver og tal. Ikke øæå eller andre specielle tegn, f.eks. !?%&)(æøå.
(27) Invalid Key Position 
Denne fejl kan forekomme når programmet opretter en fil og der anvendes ulovlige bogstaver eller tegn i biblioteksnavnet.  F.eks. !?%&)(æøå.
(28)  Invalid Record Length 
Denne fejl forekommer når programmet vil gemme en fil der har forkert størrelse.
(29)  Invalid Key Length 
Antallet af anvendte bogstaver er for mange. Skal være mellem 1 og 255 og for navnet på et bibliotek i Windows 3.# højst 8 bogstaver. 
(30)  Not a Btrieve File
Valgte fil er ikke en database fil eller filen er blevet beskadiget. 
(31)  File Already Extended    
Databasen er allerede åbnet en gang.
(32)  Extended I/O Error 
Filen kan ikke åbnes, disketten kan være fuld eller skrivebeskyttet. 
(33)      
(34)   Invalid Extension Name 
Valgte filnavn er ikke korrekt. 
(35)  Directory Error 
Valgt drev eller bibliotek findes ikke. 
(36)  Transaction Error
Startet handling kan ikke gennemføres, genstart programmet.
(37)  Transaction is Active
Ønsket handling er startet, men der ventes. 
(38)  Transaction Control File I/O Error  
Harddisken/disketten kan være fyldt, skrivebeskyttet eller handlingen annulleret. 
(39)  End/Abort Transaction Error 
Denne fejl skyldes  at transaktionen er forsøgt af sluttet før den er påbegyndt.
(40)  Transaction Max Files 
Tilføjelsen forsøgte at opdatere mere end max antal tilladte filer.
(41)  Operation Not Allowed
Denne funktion er ikke mulig/tilladt.
(42)  Incomplete Accelerated Access
Tilføjelsen forsøgte at åbne en fil som tidligere er brugt i accelereret tilstand og var aldrig succesfuldt lukket. Filen skal genoprettes eller repareres fra sidste sikkerhedskopi.
(43)  Invalid Record Address
Det angivet filnavn og/eller bibliotek adresse (Gem som) er ikke gyldig. 
(44)  Null Key Path
Programmet kan ikke etablere forbindelse på grundlag af tom nøgle værdi i registreringsdatabase  genstart programmet eller installere programmet igen.
(45)  Inconsistent Key Flags
Nøgle flagene angivet i en dannelses proces var ukonstant. Hvis en nøgle har mange dele, skal kopierings, modificeres og tomme dele være de samme for hver del i nøglen.
(46)  Access to File Denied 
Der er forsøg skrevet til en skrivebeskyttet fil eller der ikke er tilladelse at at ændre i databasefilerne. Fjern skrivebeskyttelsen.
(47)  Maximum Open Files 
Antallet af filer som er åbnet overstiger størrelsen af ram i databaseprogrammets hukommelse.
(48)  Invalid Alternate Sequence Definition    
Når der defineres en alternativ placering til en fil, skal første del i definitionen være A: C: eller D: for valgte drev. 
(49)  Key Type Error
Programmet forsøgte at oprette en fil eller et bibliotek med et eller flere ukorrekt bogstavet/tegn.
(50)  Owner Already Se
Programmet forsøgte at tilføje en ejer/bruger af en fil som allerede har en ejer/bruger. Anvend et andet fil navn.
(51)  Invalid Owner 
Det korrekte ejer/brugernavn blev ikke angivet for databasen som er åben eller ejer/brugernavnet blev ikke gemt med tilladte bogstaver og der kan ikke oprettes den rette ejer/bruger. 
(52)  Error Writing Cache
Undersøg din database på computeren. Den kan være ødelagt. Beslut hvad du vil. (Forslag indlæs sikkerhedskopi, hvis Undersøg database ikke virker).
(53)  Invalid Interface
Programmet har indlæst en forkert information og kan ikke få adgang til forskellige angivelser i databasen. 
(54)  Variable Page Error
Under en genvejsfunktion, kunne Programmet ikke læse værdien eller størrelsen i den angivne fil. Dette indikerer at filen kan være ødelagt. Gendannelse af filen fra sikkerhedskopien kan være nødvendig. 
(55)  Autoincrement Error
Denne fejl opstår under dannelsen af en database fil. Den automatisk genvejstast kan ikke have flere værdier, den kan ikke være en del af en genvejstast der er fastsat, og den kan ikke overlappe en anden tastekombination.
(56)  Incomplete Index 
Tilføjelses listen er ødelagt. Dette forekommer hvis en dan tilføjelse liste eller fjern tilføjelses liste ikke er fuldendt.  Fjern listen for at rette dette problem.
(57)  Expansion Memory Error 
Programmet har modtaget en fejl fra det udvidede hukommelsesområde. Genstart computeren.
(58)  Compression Buffer Too Short  
Programmet forsøgte at læse eller skrive til en af databasefilerne, men denne er ikke længere er angivet hukommelsen. Genstart programmet og åbn databasen igen (Kun for BK5).
(59)  File Already Exists 
Filnavnet findes allerede. 
(60)  Reject Count Reached 
Programmet har slettet søgte/valgte poster i databasen.
(61)  Work Space Too Small 
Der er ikke tilstrækkelig hukommelsen til at kunne anvende søge funktionen.
(62)  Incorrect Descriptor
Det udvidede hukommelsesområde indeholder en fejl hvorfor søg/vælg funktionen ikke kan gennemføres.
(63)  Invalid Extended Insert Buffer   
Det udvidede hukommelsesområde indeholder en fejl. Indholdet af databasen er angivet til 0. Genstart programmet og åbn databasen igen.
(64)  Filter Limit Reached  
En tidligere fil blev fundet under en udvidede søgefunktion og ingen anden fil passer ind i sorteringsopsætningen.
(65)  Incorrect Field Offset 
En rest af en tidligere udvidet søgefunktion er ukorrekt baseret på lænden af den eksisterende fil.
(66)  
Foretag et valg.
(67)
Foretag et valg. 
(68)
Foretag et valg. 
(69)
Foretag et valg. 
(70) 
Foretag et valg. 
(71) 
Foretag et valg. 
(72)
Foretag et valg. 
(73)
Foretag et valg. 
(74)  Automatic Transaction Abort 
Denne fejl opstår når en "afslut funktion" er ændret med vilje til en "annullere funktion" pga. en tidligere fejl i valgte opgave.
(75)
Foretag et valg. 
(76)
Foretag et valg. 
(77) 
Foretag et valg. 
(78) 
Foretag et valg. 
(79)
Foretag et valg. 
(80)   Conflict
Denne fejl kan skyldes når du foretager en "indsæt" som mislykkes pga. en "kopier tast værdi" fejl, opfulgt af en "slet" af den samme fil. Dette kunne også opstå når en fil er ændret af en anden station før en "indsæt" eller "slet" af filen er fuldendt (afsluttet). 
(81)  Lock Error 
Programmet har ikke kunne lukke databasen korrekt.
(82)  Lost Position
Værdien du prøver at gendanne en slettet eller genvej er ændret af et andet funktion.
(83)  Read Outside Transaction
Filen du prøver at opdatere eller slette blev læst før "begyndt sletning/flytning". Hvis du ønsker at ændre/gemme denne fil, så anvend Gem som.
(84)  Record Locked
Filen er i brug.
(85) File Locked
Programmet kan ikke åbne filen, programmet kan være startet to gange og denne har adgang til databasen.
Denne status er også brugt når to eller flere stationer har adgang til den første side af en databasefil.
(86)  File Table Full 
Database filens liste er fuld.
(87)  Handle Table Full 
Programmet kunne ikke tilføje en funktion til en fil. Øg files=XX antal i CONFIG.SYS filen. eller rekonfigurer programmet og angiv et højere antal for "max tilladte antal åbne filer". 
(88)  Incompatible Mode Error
Et forsøg blev gjort på "åben" en database fil i en tilstand der ikke er kompatibel med den funktion andre programmer bruger for at åbne filen. Genstart programmet.
(89)  Net Share 
Navn(e) er ikke angivet "foretag et valg"
(90)  Redirected Device Table Full 
Den gendannede liste er fuld. Øg i /R funktionen for Bredir. 
Genstart programmet. (DOS versionen af Brother's Keeper.) 
(91)  Server Error
Bredir kunne ikke etablere denne funktion med serveren. Enten har du ikke startet Bserver for delen eller der er ingen Btrieve filer åben i delen. Genstart programmet. (DOS versionen af Brother's Keeper.)
(92)  Transaction Table Full 
Du har oversteget antallet af aktive transaktioner angivet for Bserver. Øg /T mulighederne for Bserver. (DOS versionen af Brother's Keeper.)
(93)  Incompatible Lock Type 
Foretag et valg
(94)  Permission Error
Denne fejl kan skyldes ved at køre to forskellige versioner af Btrieve på samme tid og bruger samme fil. Hvis NLM btrieve har en fil åben, låser den filen for andre adgange som vil åbne den. NLM vil behandle BTREIVEN/N som en anden tilføjelse og modarbejde BTREIVEN/N fra at åbne filen. (tidligere versionen af Brother's Keeper.)
(95)   Session No Longer Valid
Denne fejl indikerer normalt et hardware problem. Det kunne være et problem med netkortet eller ledningerne. 
(96)  Communications Environment Error 
SPX opkoblingslisten er fuld på en net server. Genstart computeren og SPX opkoblingslisten og øg forbindelses liste værdien.
(97)  Data Message Too Small
Programmet forsøgte at læse eller skrive en liste som var større end BTRIEVE.EXE eller BREQUEST.EXE kunne behandle. Angiv en større værdi for det højeste antal tilladte filer. (Files=XX i config.sys)
(98)  Internal Transaction Error
En Fejl blev fundet under afslutningen af en operation på en netværket TTS fil. Afslut programmet er den eneste brugebare funktion efter dette. Genstart computeren.
(99)  Demo Restriction Error 


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7