Contents - Index - Previous - Next


Lister på skærmenNår du vælger Lister og derefter enten Alfabetisk liste på skærm, efternavn/fornavn, I nummerorden på skærm, Efter Reference på Skærm eller Personer uden Familie vil der blive vist en personliste med kun navn og kodenummer. Hvis du vil have flere personoplysninger, kan du (også under Lister) vælge en af de tre former for Udskrift.

Ligeledes kan der ved Søgning på Ord dannes en liste på skærmen.

De alfabetiske lister dannes hurtigt, fordi de benytter det indbyggede navneregister, der er baseret kun på de 10 første bogstaver i efternavn og fornavn. Den alfabetiske orden vil derfor ikke være helt korrekt for navne der måske nok er forskellige, men har de samme første 10 bogstaver. Den helt korrekte sortering fås ved at vælge bruge Alfabetisk udskrift, øverst på menuen Lister.

Når de ovennævnte lister er vist på skærmen, kan du dobbeltklikke på en person for at få nærmere oplysning. Skærmen Rediger kommer da frem med det valgte navn som hovedperson. Du kan så eventuelt redigere oplysninger om personen.

Personer uden Familie giver en liste med alle de personer, der har hverken forældre, ægtefælle, eller børn. En sådan liste kan være til hjælp, når der skal findes personer, der bør sammenkædes med andre, eller personer der fejlagtigt er blevet fjernet fra en familie. 

Udover at disse lister vises på skærmen, kan de udskrives til printer eller til tekstfil. Du klikker Filer, og vælger enten Print eller Opret TXT fil.

Hvis det under en alfabetisk sortering sker at programmet låses fast eller stopper, kan problemet måske løses ved i Opsætning på fanebladet RTF/Andet at skrive 2 eller 3. Se Opsætning af BK.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7