Contents - Index - Previous - Next


GEDCOM koder


GEDCOM Standard version 5.5
OPS
Det kan ikke anbefales, at GEDCOM anvendes som en sikkerhedskopi

GEDCOM er et vedtaget standardformat, der gør det muligt at udveksle oplysninger mellem slægtsforskningsprogrammer.
BK kan importere og eksportere ved hjælp af dette GEDCOM  format.
Herunder er der en oversigt over de oftest anvendte GEDCOM -koder i Skandinavien. Listen er opstillet i nogle hovedgrupper. Ved hver GEDCOM -kode er der en lille kort forklaring.
GEDCOM-koder der ikke er standard, begynder med _ eksempelvis: _FRNL
I parentes engelske. GEDCOM -koden er skrevet med blokbogstaver

Født (Born) BIRT.
Dåb (Baptised) BAPM. Vil af mange også opfattes som en dåb foretaget overfor voksne mennesker, (voksendåb), men denne har sin egen definition, se CHRA.
Døbt (Christended) CHR. Vil af mange opfattes som "barnedåb". Begrebet inkluderer også navngivelse. Hjemmedåb er der i denne sammenhæng ikke noget der hedder, hjemmedåb er blot en beskrivelse af, hvor dåben er foretaget.
Død (Died) DEAT. 
Gravlagt (Buried) BURI.  Denne vil også kunne omfatte "urnenedsættelse" Se også _FRNL. 
Kremeret (Cremated) CREM.
Adopteret af begge (Adopted by both) ADOP. 
Adopteret af faren (Adopted by father). 
Adopteret af moren (Adopted by mother). 
Velsignet (Blessing) BLES.
Folketælling (Personer) (Census) CENS. 
Folketælling (familie) (Census) CENS.
Voksendåb (Christended (adult)) CHRA. 
Konfirmeret (Confirmation) CONF. 
Hændelse (Event) EVEN.   
Begravet (Funeral) _FNRL. Se også BURI.
Eksamineret (Graduated) GRAD.
Emigreret (Emigrated) EMIG. Dette begreb vil almindeligvis omfatte udvandring. Men vil  også kunne omfatte de registreringer, som man finder i kirkebøgernes  Afgangslister (se også IMMI). 
Immigreret (Immigrated) IMMI Dette vil i stor grad omfatte indvandringer, men bør/kunne/kan også benyttes til de registreringer man finder i kirkebøgernes Tilgangslister. (se også EMIG).
Statsborgerskab (Naturalized) NATU. Tidspunktet vedkommende er blevet bevilget statsborgerskab.
Ordination (Ordination) ORDI.
Pensioneret (Retirement) RETI. Tidspunktet hvor vedkommende er blevet pensionist
Bosat (Resided) RESI.  
Ejendom (Property) PROP. 
Testamentet underskrevet (Will signed) WILL.  
Skifte (Probate) PROB.
Lever ikke (Not living) _NLIV. En mulighed til at stadfæste, at en person på et aktuelt tidspunkt ikke lever mere. En bedre løsning vil være, at angive om en person er død før en bestemt dato, såfremt denne dato kan fastlægges, se under datoformat
Aldrig gift (Never married) _NMAR.
Ingen børn (No children from this person) NCHI 0 under INDI. Ingen efterkommere fra denne person.
Stilling (Occupation) OCCU. 
Militærtjeneste (Military) _MILI.
Religion (Religion) RELI. 
Uddannelse (Education). 
Nationalitet (Nationality) NATI. 
Ref. nummer (Ref number) REFN Referance nummer. 
Personnummer (ID number) IDNO. 
Højde (Height) _HEIG.
Vægt (Weight) _WEIG. 
Øjenfarve (Eye colour) _EYEC. 
Hårfarve (Hair colour) _HAIR.
Beskrivelse (Description) DSCR. 
Helbred (Medical condition) _MEDC. 
Dødsårsag (Cause of death) CAUS. 
Gift (Married) MARR. Fælles betegnelse for indgået ægteskab, når ingen specielle varianter kendes. 
Borgerliggift (Married (Civil)) TYPE CIVIL. 
Kirke viet (Married (Religious)) TYPE RELIGIOUS. 
Samlever (Common law Marriage) _COML Et parforhold hvor to lever sammen, men hvor personerne ikke er gift/viet (borgerlig eller kirke).
Lysning (Marriage Bann) MARB. Offentlig bekendtgørelse om. at to personer har bestemt sig for at indgå ægteskab. 
Ægteskabskontrakt (Marriage Contract) MARC. Underskrift af ægteskabskontrakt, som også kan omhandle gensidig aftale om ejendomsrettigheder.
Kongebrev (Marriage License) MARL. Bevilling til f.eks. at indgå ægteskab uden forudgående kirkelig lysning.
Ægtepagt (Marriage settlement) MARS.  
Skilsmisse krævet/ønsket (Divoced filed) DIVF.
Separeret (Separated) _SEPR.. 
Skilt (Divorced) DIV.
Annulleret (Annulled) ANUL.
Forlovet (Engaged) ENGA. Bekendtgørelse om at to personer har forlovet sig med hensigt på senere at indgå ægteskab
Opholdsted (familie) (Resided (family)) RESI. Opholdsted for familien.
Hændelse (familie) (Event (family)). 
Ikke gift (Not Married) _NMR. Når det ikke findes oplysninger om, at vedkommende ikke har været gift, men muligheden er til stede
Barnløst (No Children from this marriage) NCHI 0 under FAM. Ingen børn i parforholdet.
Antal børn (Familie) (Number of children) Familie NCHI X under FAM X = Antal børn i parforholdet.
Antal børn (Person) (Number of children) Person NCHI X under INDI X = Antal børn efter vedkommende.


Navnetype og Præfiks
Navn (Name) NAME. Det navn som du registrerer som hovednavn på personen og er angivet øverst
Præfiks (Prefix) NPFX. Dette er tekst som kommer foran navnet og tilkendegiver en vis status, f.eks, Kong Harald, Grev Hamilton eller Doktor Hansen. I disse tilfælde vil Kong, Grev og Doktor at betragte som Prefix.
Fornavn (First name) GIVN Fornavn som personen er registreret med og som kan betragtes som officiel identifikation af personen.
Efternavn (Last name) SURN. Familienavn/slægtsnavn som er brugt af medlemmer i familien.
Suffiks Familienavn (Suffix) NSFX. Dette er tekst som kommer efter navnet og tilkendegiver ofte en familiær status, f.eks. Jr (Junior), Sr. (Senior). 
Prefiks Familienavn (Prefix) SPFX. En del af et navn som bruges som en ikke identificerbar del af et Familienavn/slægtsnavn, f.eks: "de la", "van der", "von", "af", "til" og von.
Titel (Title) TITL. 
Alias (Alias) ALIA Alias. (Denne og næste kode bruges i forskellige slægtsforskningsprogrammer).
Også kendt som (Also known as) _AKAN Alias. (Denne og den ovenfor nævnte kode (ALIA) bruges i forskellige slægtsforskningsprogrammer). 
Øgenavn/kælenavn (Nickname) NICK. 
Initialer (for rapporter) (Short name) _SHON. Forkortede/forkortet navn(e) som kan være passende for brug i rapporter.
Adoptivnavn (Adopted name) _ADPN. 
Hebraisk navn (Hebrew name) _HEBN. 
Navn i folketælling (Census name) _CENN. 
Tilgiftet navn (Married name) _MARN.
Gårdnavn (Farm name) _FARN. 
Fødenavn (Birth name) _BIRN.  
Indiansk navn (Indian name) _INDN.  
Formelt kendt som (Formally known as) _FKAN. 
Brugsnavn (Current know as) _CURN. 
Soldaternavn (Soldier name) _SLDN. 
Religiøst navn (Religious name) _RELN. 
Andet navn (Other name) _OTHN. 
E-mail (Email) _EMAIL. 


Kilder
Medie MEDI.
Forfatter (Author) AUTH. Her opgives navnet på forfatter til kilden (bogen) eller den som har givet mundtlige oplysninger. 
Titel (Title) TITL.  
Forlag/dato (publisher/date) PUBL.  
Forkortelse på kilden (Abbreviation) ABBR. 
Arkivnummer (Call number) CALN. 
Aktuel tekst (Actual text). 
Egne kommentarer (Comments).
Aktuel tekst til dette citat (Actual text for this Citation). 
Kommentarer til dette citatet (Comments for this Citation). 
Side- / folio- / rullenummer (Page) Page.
Kildekvalitet (Quality of data) QUAY. Valgmulighederne er 0, 1, 2 eller 3, hvor 3 er bedst mulig kildekvalitet. 
Opbevaringssted (Repository) REPO.


Hændelser som IKKE FINDES I NOGEN STANDARD (men aktuelt i Skandinavien).
_???? Jordfæstelse (som finder sted senere end selve begravelsen). 
_BAPH fremstilling/bekræftelse i kirken. 
_NADA NAvneDAg. Hændelsen hvor en person (vanligvis et lille barn) gives et navn, uden at dette samtidig betyder indmeldelse i en religiøs menighed. (Eksempelvis i en frikirke). 
_CONB Borgerlig konfirmation.. En ceremoni og fest hvor det markeres, at en person (sædvanligvis omkring 15 år gammel) nu påbegynder sin mere voksne tilværelse. I Danmark er det ofte kommunen der løser opgaven, og ceremonien foretages i så fald almindeligvis af borgmesteren. I Norge arrangeret af Human-Etisk Forbund. 
_???? Certifikater, f.eks. vaccinationsattest som blev brugt i 1800-1900. 
Baby (Infant) børn under end et år. 
Barn (Child) børn over et år . 
Dødfødt (Stillborn) dødfødt = 0 dage. 


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7